Kitame numeryje skaitykite:

2020-10-19 08:54 - aktualijos.lt

„Menamas PVM, pajamų įvertinimas ir GPM“; „Ar  verslas jau pasirengęs pateikti i. SAF-T failą?“; „Kaip taikyti senaties terminą?“;  „Elektroninės prekybos ypatumai“;  „Dvejybinių įrašų metodikos koregavimas“; „Palūkanos už pavėluotą PVM grąžinimą“... [visa naujiena]

← Aly­taus po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas apie nu­si­kal­ti­mą Laz­di­juo­se: „To­kio žiau­raus, ir dar su žmo­gaus pa­de­gi­mu, – ne­bū­ta”
Nustatė nacionalinio lygmens profesinių sąjungų kriterijus →

Verslo naujienos